Ydelse Pris
Kørekort attest 500 kr + moms
Kørekort attest + diabetes attest 600 kr + moms
Parkeringskort/Handikapskilt 500 kr + moms
Mulighedserklæring 1000 kr + moms
Almindelig Lægeerklæring 500 kr + moms
Vaccinationsrådgivning + 1. injektion
(Vaccinen skal købes på apoteket)
400 kr
Vaccinationer, efterfølgende injektioner i en serie. 200 kr
Ansøgning om individuelle medicintilskud hos Lægemiddelstyrelsen. 500 kr + moms
Attester til øvrige privateformål 500 kr + moms pr. 15. minut.

Konsultation af gruppe 2 patienter 250 kr. pr. påbegyndt 15. minut.

Konsultation af patienter uden sygesikring 500 kr. pr. påbegyndt 15. minut