Lægerne Søparken åbnede i december 2019. Der er ca. 2800 patienter tilmeldt. Klinikken har til huse i stueetagen i Kultur og Erhvervscentret, med indgang på venstre side af bygningen. Der er handikapvenlig adgang.

Der er 1 fast ansat læge, Thomas Olsen, med mere end 12 års erfaring som praktiserende læger. Derudover er der ofte færdiguddannede læger, der er i gang med deres videreuddannelse. Aktuelt har vi Henriette Jøker Jensen og Oksana Madsen som tilknyttede yngre læger. Endelig arbejder Michael Rauff Martinez som lægevikar i varierende omfang. Både Thomas og Michael er uddannede speciallæger i almen medicin.

Vi har 4 konsultationssygeplejersker, Birgit Krogsgaard, Heidi Emsvang Jacobsen, Anette Gade og Rikke Yde, der forestår alle sygeplejefaglige opgaver samt hjælper lægerne med konsultationer af kroniske sygdomme og akutte sygdomstilfælde i det omfang det er muligt. Konsultationssygeplejersken har alle mange års erfaring og har tidligere arbejdet i andre klinikken.

Endelig har vi en medicinstuderende, Boukje Veenstra, der hjælper os med blodprøvetagning, vaccinationer og administrative opgaver. Boukje har mere end 1 års erfaring fra arbejdet i klinikken.